נוה צדק 9, תל אביב

בניין חדש

שטח המגרש:  267 מ"ר

מספר יח"ד: 4
סטטוס: התקבל היתר