רדינג 18-20, תל אביב

תמ"א38 - חיזוק והרחבה

רמת אביב

שטח המגרש:  4653 מ"ר

מספר יח"ד: 82
סטטוס: הגשת בקשה להיתר