ליפסקי לואי 9, תל אביב

רובע 4, מחוץ לאזור ההכרזה

שטח המגרש: 841 מ"ר
מספר יח"ד: 25
סטטוס: ביצוע