רב צעיר 2-4-6, תל אביב

תמ"א38/2, הריסה ובניה
רובע 4, מחוץ לאזור ההכרזה

שטח המגרש:  1113 מ"ר

מספר יח"ד: 39
סטטוס: הגשת בקשה להיתר