בן יהודה 231, תל אביב

תמ"א38 - חיזוק והרחבה

רובע 3, מחוץ לאזור ההכרזה

שטח המגרש:  284 מ"ר

מספר יח"ד: 13
סטטוס: הגשת בקשה להיתר