דב הוז 26, תל אביב

רובע 3, אזור ההכרזה
מגורים, חיזוק והרחבה, תמ"א 38

שטח המגרש:  452 מ"ר

מספר יח"ד: 14
סטטוס: פתיחת בקשה להיתר בנייה