גרוזנברג 7, תל אביב

רובע 5, מחוץ לאזור ההכרזה

שטח המגרש:  564 מ"ר

מספר יח"ד: 16
סטטוס: הבניין נמסר