הדסה 7, תל אביב

רובע 4, אזור ההכרזה

מספר יח"ד: 17
סטטוס: פתיחת בקשה להיתר