הרב קוק 14, תל אביב

רובע 5, אזור ההכרזה

שטח המגרש:  309 מ"ר
מספר יח"ד: 7
סטטוס: פתיחת בקשה להיתר