מתחם מסלנט, תל אביב

שכונת שפירא

שטח המגרשים: 6,5500 מ"ר
שטח מתוכנן: 27,000 מ"ר
מספר יח"ד: כ- 330 
סטטוס: תכנון ראשוני