מזרחי 32, תל אביב

פלורנטין
מגורים ומסחר, בניין לשימור מרקמי

שטח המגרש:  184 מ"ר
מספר יח"ד: 11
סטטוס: הכנה לדיון בוועדה
בשיתוף בני שוחט אדריכלים