פינקס 53, תל אביב

רובע 4, רחוב ראשי, מחוץ לאזור ההכרזה

מספר יח"ד: 26
סטטוס: תכנון ראשוני