top of page

הזוהר 31, תל אביב

רובע 4, מחוץ לאזור ההכרזה
מגורים, בנייה חדשה, תמ"א 38

I שטח המגרש: 679 מ"ר
I מספר יח"ד: 26
I סטטוס: פתיחת בקשה להיתר בניה

Sheinkin 74 TLV
bottom of page