top of page

נחום הנביא 19-21, תל אביב

רובע 3, מחוץ לאזור ההכרזה
מגורים, הריסה ובנייה, תמ"א 38

I שטח המגרש: 560 מ"ר
I מספר יח"ד: 22
I סטטוס: פתיחת בקשה להיתר
I בשיתוף: מיה ברוזה סטודיו לאדריכלות

Sheinkin 74 TLV
bottom of page