top of page

רביבים 1, תל אביב

רובע 2, שכונת רביבים
מגורים, בנייה חדשה

I שטח המגרש:  700 מ"ר
I מספר יח"ד: 4
I סטטוס: הפרויקט הסתיים
I בשיתוף: מיה ברוזה סטודיו לאדריכלות

Sheinkin 74 TLV
bottom of page