top of page

רב צעיר 2-4-6, תל אביב

רובע 4, מחוץ לאזור ההכרזה
מגורים, הריסה ובנייה, תמ"א 38

I שטח המגרש: 1113 מ"ר
I מספר יח"ד: 39
I סטטוס: הגשת בקשה להיתר

Sheinkin 74 TLV
bottom of page