משה שרת 22, תל אביב

רובע 4, מחוץ לאזור ההכרזה

שטח המגרש:  752 מ"ר
מספר יח"ד: 27
סטטוס: ביצוע