משה שרת 82, תל אביב

רובע 4, מחוץ לאזור ההכרזה

שטח המגרש:  846 מ"ר
מספר יח"ד: 30
סטטוס: תכנון ראשוני