מתחם הטייסים, חולון

שכונת תל גיבורים
פינוי בינוי, תב"ע מחוזית

שטח המגרשים: 6,900 מ"ר
שטח מתוכנן: 28,000 מ"ר
מספר יח"ד: כ- 330 
סטטוס: תכנון ראשוני
בשיתוף רבין אדריכלים