הרב צירלסון 16, תל אביב

רובע 4, מחוץ לאזור ההכרזה
מגורים, בניין חדש, תמ"א 38

שטח המגרש:  694 מ"ר
מספר יח"ד: 26
סטטוס: מילוי דרישות לאחר ועדה